9000 гр.Варна, ул Поп Харитон 59    +359 888 282 600    info@nevitravel.com  
Почивки

Екзотични почивки

Екскурзии

Круизи


Празници и пакети


Политика за защита на личните данни


ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Информираме Ви, че Неви Травел ЕООД е администратор на лични данни и ние осъществяваме дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Проектът за изменение и допълнение на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и (ЗЕТ).

Неви Травел ЕООД обработва данните въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Неви Травел ЕООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Обработването на данни се извършва за конкретни и точно определени на нормативно основание цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Данни за контакт с длъжностното лице за защита на данните: info@nevitravel.bg,


Неви Травел ЕООД използва данните Ви изключително за конкретна цел, и служат за:
 
(1)финансово-счетоводна дейност;
(2) изпълнение на нормативните изисквания на Закона за защита на потребителя, Закон за счетоводството, Търговски закон, Закон за туризма и др.;
(3) изпълнение на договор за извършване на туристическа, резервационна и/или друга услуга, както и за изпълнение на договор за групови пътувания
(4) за всички дейности, свързани с изготвяне на всякакви документи и справки за лицата (служебни бележки, туристически ваучери, хотелски и транспортни резервации, визи, разрешителни и др. подобни);
(5) информационни и промоционални кампании на администратора – в случай на изрично дадено за това съгласие, съгласно настоящите вътрешни правила;
(6) установяване на връзка с лицето по телефон и имейл, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на договорния процес и/или разгласяване на информационни и промоционални кампании на администратора – в случай на изрично дадено за това съгласие, съгласно настоящите вътрешни правила;.
(7) При изпълнение на задачи от обществен или преобладаващ интерес на администратора;
 
Не обработваме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни. В случай че такива данни ни бъдат изпратени на имейл или в друг тип кореспонденция без основание за същото, цялата комуникация ще бъде унищожена.

Не споделяме данни с трети страни, освен ако законът не ни задължава.

С цел по-качествено обслужване, ще се свържем с Вас, в случай че е ни е необходима допълнителна информация.

Във връзка с обработката на Вашите лични данни Вие имате следните права:
• право на информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от Регламента;
• право на корекция на неверни данни или на допълване/актуализация на непълни данни съгласно член 16 от Регламента;
• право на изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от Регламента;
• право на ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;
• право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;
• право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от Регламента;
• право на оттегляне на съгласието по всяко време, ако обработката на лични данни има правно основание чл.6, ал.1, буква (а) – съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
• Право на подаване на жалба пред надзорния орган по защита на данните:
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Всички данни, които се съдържат в имейл или друг тип кореспонденция и всички приложени файлове и документи, са поверителни и са предназначени единствено за използването на физическото лице или на юридическото лице, към което са адресирани. Ако не сте целевият получател, вие сте уведомени, че разкриването, копирането, разпространението или предприемането на каквито и да било действия, в зависимост от съдържанието на тази информация, е строго забранено.

 


МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти
КАТЕГОРИИ
Хотели
Почивки
Екзотика
Екскурзии
Круизи
Топ оферти
ИНФОРМАЦИЯ
Правила и условия
Блог
КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
ул Поп Харитон 59
GSM: 0888 282 600
info@nevitravel.com


© 2024 Nevi Travel, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни